bảo hiểm thất nghiệp là gì

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì? Nó có phải là một giải pháp tốt dành cho người thất nghiệp? Nó có thể giúp cho những người lao động trong thời gian không có việc làm được hưởng những lợi ích gì không? Những điều kiện cần và đủ nào giúp người lao động có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp? 

  1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì? 

bảo hiểm thất nghiệp là gì? – Bảo hiểm thất nghiệp là số tiền được chi trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm. Là một giải pháp dành cho thất nghiệp. Giúp người lao động trong thời gian không có việc làm có thể được học nghề và kiếm tìm công việc mới. Hỗ trợ người lao động học nghề để duy trì việc làm, người lao động sẽ tìm việc làm trên cơ sở để đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ giúp đỡ người lao động về vật chất, tinh thần. Mà còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các khó khăn cho người sử dụng lao động, lẫn nhà nước. Đối với ngân sách nhà nước, thì bảo hiểm thất nghiệp có thể xem là đã góp phần nhằm giảm bớt các chi phí khi nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. 

2. Chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

bảo hiểm thất nghiệp là gì? Chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu? – Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động hàng tháng là vào khoảng 60% mức bình quân tiền lương tháng. Trong đó bao gồm mức tiền lương tháng đóng vào bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 

Nhưng tối đa không quá 5 lần so với mức lương cơ sở đối với người lao động. Những người thuộc vào đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước đã quy định. Cũng không quá 5 lần mức lương tối thiểu của vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động. Những người lao động này phải thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. 

Những người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, người lao động cứ đóng đủ thêm từ 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

3. Điều kiện nào để người lao động được nhận bảo hiểm thất nghiệp?

bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện nào để nhận được bảo hiểm thất nghiệp? Người lao động sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau : 

  • Cần chấm dứt các hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hợp pháp.
  • Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng lao động trái với pháp luật. Khi đó người lao động sẽ không được nhận bảo hiểm thất nghiệp. 
  • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng thời gian là 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 
  • Người lao động đã ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp làm việc không xác định thời hạn. Hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. 
  • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ. 
  • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp làm một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng – dưới 12 tháng. 
  • Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. 
  • Người lao động đã tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Lời kết:

Có thể thấy, bảo hiểm thất nghiệp là một giải pháp rất tốt dành cho vấn nạn thất nghiệp. Giúp người lao động trong khoảng thời gian không có việc làm có thể học nghề và tìm kiếm công việc mới. Bảo hiểm thất nghiệp có thể bù đắp thu nhập cho người lao động, cũng như đưa ra các giải pháp giúp người lao động trở lại với công việc. Bạn đã giải đáp được thắc mắc bảo hiểm thất nghiệp là gì rồi nhỉ?

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *